Yıldız Laboratuvar idaresi, müşterilerinin analiz taleplerini, ‘ TS EN ISO/ IEC 17025 deney laboratuarlarının yeterliliği için genel şartlar standardı içerisinde oluşturulan kalite yönetim sisteminin etkinliğini devamlı iyileştirerek, kalite yönetim sistemine ait politika ve prosedürlerin analiz çalışmalarında görevli bütün personel tarafından öğrenilmesini ve uygulanmasını sağlar. Üst yönetim bu noktada personelin gelişimini sürekli eğitimler ile destekler ve laboratuvar personelinin gelişimi, işi sevmesi ve kendisini sürekli geliştirmesini sağlar.
Yıldız Laboratuvar, analiz taleplerini standardın esaslarına bağlı kalarak bilimselliği temel alarak iyi mesleki ve teknik uygulamalar ile kısa sürede en doğru en hassas şekilde kaliteli ve tarafsız olarak yapmayı taahhüt eder. Laboratuvar personeli, konusunda uzmanlaşmayı, çalışmalarında tarafsız olmayı, karar verme ve çalışmasıyla ilgili dürüstlüğüne olan güveni azaltacak herhangi bir faaliyette bulunmamayı prensip edinmiştir.
Analizlerde kalite ve güvenirliliğin sağlanması TS EN ISO/IEC 17025 standardındaki kuralların uygulanması ve daima takip edilmesi üst yönetimin sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
Yıldız Laboratuvarı, laboratuvara gerekli hizmet ve donanım noktasında ihtiyaç duyulan malzemenin seçilmesi ve satın alınmasında deneyin kalitesini etkilememesini göz önünde bulundurur.
Yıldız Laboratuvar’da kalite yönetim sisteminin amacı, yüksek nitelikli personellerle, tarafsızlık ilkesi çerçevesinde, gizlilik prensibi temel alınarak ve güncel ulusal ve uluslararası metotlar kullanılarak müşteri şartlarına uygun olarak analizleri gerçekleştirmek ve müşterilerimizin memnuniyetini sağlamaktır. Müşterilerimize ait gizli bilgi ve tescilli hakların korunmasında, analiz sonuçlarının muhafaza edilmesi ve müşterilere iletilmesinde gizlilik esastır.