Krom: Cr2O3.FeO kromit filizinde Cr2O3, FeO, SiO2, MgO, CaO, P, S, Cr\Fe analizleri yapılmaktadır.
Komple analiz ortalama 2 ile 3 günde sonuçlanmaktadır. Tek krom analizi yapılacaksa bu süre kısalabilir.

Demir: Hematit, Manyetit gibi cevherlerde Toplam Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4, SiO2, Al2O3, P, S gibi analizler yapılmaktadır. Analizler ortlama 2 ile 3 günde, tek analizler için daha kısa sürede tamamlanır.

Çinko: Zn yanında Pb, P, S gibi elementlerin analizleri de yapılmaktadır. 2 – 3 gün içerisinde sonuç alınmaktadır.

Mermer: İçerisinde bulunan CaCO3, MgCO3, CaO, Al2O3, Fe2O3 ve SiO2 gibi mineral oksitlerinin kimyasal analizler yapılır. Ayrıca mermerlerde ateş zayıatına (kızdırma kaybına) da bakılır.

Manganez: Bu cevherde Mn, Fe, SiO2, Al2O3, P, S analizleri yapılmaktadır. Komple analizler için analiz süresi ortalama 2 ile 3 gündür. Tek Mn için daha kısa sürede sonuç alınabilir.

Bakır: Standartlara uygun bir şekilde bakır analizi yapılmaktadır. 2 gün içerisinde sonuç alınmaktadır.

Kurşun: Pb yanında Zn, P, S gibi analizler yapılmaktadır. Kurşun analizlerinde işlem aşaması daha uzun olduğundan Kurşun tek başına da olsa 2 – 3 gün içerisinde sonuç alınmaktadır. Müşterilerimizin bu durumu göz önünde bulundurması gerekir.

Rafine Kükürt: Nem, kül, saflık gibi analizler yapılmaktadır. Ortalama 2 ile 3 gün içerisinde sonuç alınır.

Feldispat, Kaolen, Silis kumu, Kil: SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO gibi analizler yapılmaktadır. Ortalama 2-3 gün içerisinde sonuç alınmaktadır.

Dolomit, Kalker (Limestone): CaO, MgO, SiO2, Al2O3, Fe2O3 analizleri yapılmaktadır. Maksimum 2 – 3 gün içerisinde sonuç verilir.

Boksit: Al2O3, SiO2, Fe2O3, L.O.I. gibi analizler yapılmaktadır. Diğer analizler gibi ortalama 2 ile 3 gün 
içerisinde sonuç verilir.

Kireç: CaCO3, L.O.I. , Al2O3, SiO2 , Fe2O3 analizleri yapılmaktadır. Analiz süreleri ortalama 2-3 gündür.

Ferrolar: Ferrokrom Cr, Si, C, P ; Ferromangan Mn, Si, C, P ; Ferrosilis Si, Al, C, P analizleri yapılmaktadır. Si, Al, C, P analizleri gibi tüm ferro alyajların analizleri yapılmaktadır. Analiz süreleri ortalama 2-3 gündür.

Kömür: Toplam nem, uçucu madde, kül, kalori, kükürt analizleri yapılmaktadır. Maksimum 4 günde sonuç verilir.

Katı Yakıt (Kömür, Antrasit, Petrokok, Metkok, Odun vb.) : Nem, Kül, Uçucu Madde, Üst Kalori, Alt Kalori, Sabit Karbon, Kükürt, Tane Boyutu, Gözle Görülebilir Yabancı Madde Tayini, Yoğunluk,  AFT(kül ergime derecesi tayini), Cl, F, HGI (Öğütülebilirlik  İndeksi), FSI (Serbest Şişme İndeksi ), Külde Major Elementler (%), Külde Minör Elementler (ppm),  Kömürde Kükürt Formları  (Prid S + Sülfat S + Org.S), Elemanter Analiz (C+H+N), Kömürde Asitte Çözünen Alkaliler (Na+K), Kok Kömür Porozite (Gerçek – Bağıl Özgül Ağırlık – Porozite)

Alüminyum Hidroksit: Al(OH)3,Al2O3, Fe2O3, SiO2,  Tane Boyutu, Nem

Pik Demir: ∑ Fe, C, Si, Mn, S, P

Metal: ( Çubuk – Vida- Conta vb) / Külçe: Zn, Cu, Al, Pb, Ti, Fe, Cr, Mn, Ni, Mo, V, Sn, Sb, Cd

Üre: Toplam Azot (N), Bi Üre, Nem Tane Boyutu

Gübre / DAP / Amonyum Nitrat: Toplam Azot (N), NH4NO3, Toplam P2O5, Suda / Sitratda Çözünen P2O5 Nem, Asidite, Renk, Tane Boyutu, Major / Minör Elementler

Soda: Na2CO3, Na2O, SO4, NaCl, Toplam Fe, Suda Çözünmeyen

Geri Dönüşüm Ürünleri (Kauçuk, poşet vb.) : Kalsiyum Karbonat (CaCO3)

Hammadde / Boya Dolgu Malzemeleri / Toz Pigmentler:  BaSO4, SrSO4, CaCO3, CaO, LOI, MgCO3, Fe2O3, SiO2, SO3, Al2O3, Cr2O3, Pb, Zn, Cu

Su (Yeraltı Suyu, Atık Su, Sulama Suyu vb.):  Asidite Tayini, Alkalinite Tayini, Sülfit (SO3-2) Tayini, Sülfür (S-2) Tayini, Toplam ve Serbest (Aktif) Klor (Cl2) , Cr+6 Tayini

Toprak (Torf ve Leonardit, Kil vb.): Toplam ve Serbest (Aktif) Klor (Cl2)Tayini, Toplam Humik + Fulvik Asit

Diğer analizler için lütfen telefon ve ya e-mail aracılığı ile bilgi isteyiniz.